Mercedes-Benz is ’s werelds eerste automerk dat in de VS een certificaat heeft ontvangen voor hooggeautomatiseerd rijden op SAE-Level 31 in de staat Nevada. DRIVE PILOT creëert hiermee opnieuw maatstaven als het eerste en enige SAE-Level 3-systeem in een standaard productiemodel dat is goedgekeurd voor gebruik op de Amerikaanse openbare snelwegen. Het systeem voor hooggeautomatiseerd rijden voldoet aan de eisen van de Nevada Chapter 482A voor autonoom rijdende voertuigen. Het stelt de bestuurder in staat om onder bepaalde voorwaarden de dynamische rijtaken onder bepaalde omstandigheden aan het voertuig over te dragen. Het doel is om DRIVE PILOT dit jaar ook in Californië te introduceren, zodra de bijbehorende certificering daar beschikbaar is. DRIVE PILOT is op de Amerikaanse markt leverbaar als optie2 voor de S-Klasse en EQS van modeljaar 2024. De eerste voertuigen worden in de tweede helft van 2023 aan de klanten afgeleverd.

“In de moderne wereld is tijd zeer kostbaar en tijd teruggeven aan onze klanten is dan ook een kernelement van onze strategie om de meest gewilde auto’s ter wereld te bouwen. Met onze DRIVE PILOT maken we een grote stap voorwaarts om dit te bereiken en bewijzen we eens te meer dat innovatie en pioniersgeest in ons DNA zitten. De certificering in Nevada markeert het begin van de internationale uitrol en daarmee het begin van een nieuw tijdperk in geautomatiseerd rijden.”

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG en Chief Technology Officer, verantwoordelijk voor ontwikkeling en inkoop.

DRIVE PILOT kan momenteel worden geactiveerd tot een snelheid van 60 km/h in Duitsland of 40 mph in de VS. De daarvoor benodigde bedieningselementen bevinden zich in de stuurwielrand, links en rechts boven de duimuitsparingen. Zodra aan de voorwaarden voor hooggeautomatiseerd rijden is voldaan, geeft het systeem de beschikbaarheid aan op deze twee DRIVE PILOT-toetsen op de stuurwielrand. Na activering regelt DRIVE PILOT de snelheid en afstand en leidt het voertuig moeiteloos binnen zijn rijstrook. Hierbij wordt rekening gehouden met het verloop van de route, gebeurtenissen op de route en verkeersborden. Het systeem reageert ook op onverwachte verkeerssituaties en handelt deze zelfstandig af, bijvoorbeeld door uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door remmanoeuvres.

“De niet-aflatende inzet om te innoveren zit verankerd in het DNA van Mercedes-Benz. Het is voor ons een zeer belangrijk moment om als eerste automerk ter wereld hooggeautomatiseerd rijden op SAE-Level 3 te kunnen certificeren voor de Amerikaanse markt.”

Dimitris Psillakis, president en CEO van MBUSA

LiDAR-sensor en redundante systeemarchitectuur

Veiligheid staat bij Mercedes-Benz op de eerste plaats. Dit geldt ook voor de invoering van een Level 3-systeem. Daarbij horen hoge eisen aan de operationele veiligheid. DRIVE PILOT bouwt voort op de omgevingssensoren van het rijassistentiepakket en bevat extra sensoren die Mercedes-Benz onmisbaar acht voor een veilige werking. Daartoe behoren naast LiDAR ook microfoons en een camera in de achterruit voor detectie van hulpverleningsvoertuigen, evenals een vochtsensor in de wielkasten. Een voertuig uitgerust met DRIVE PILOT heeft ook redundante stuur- en remsystemen en een redundant boordnet, zodat het ook in het onwaarschijnlijke geval van een storing manoeuvreerbaar blijft en DRIVE PILOT een veilige overdracht aan de bestuurder kan garanderen.

Als de bestuurder niet kan voldoen aan het verzoek om de rijtaak over te nemen, bijvoorbeeld vanwege een medisch noodgeval, voert DRIVE PILOT na 10 seconden een noodstop uit en schakelt de noodknipperlichten in. Zodra het voertuig tot stilstand is gekomen, wordt het Mercedes-Benz noodoproepsysteem geactiveerd en worden de portieren ontgrendeld om toegang te bieden aan hulpverleners.

Zeer nauwkeurig positioneringssysteem

De exacte locatie van een Mercedes-Benz uitgerust met DRIVE PILOT wordt bepaald met behulp van een zeer nauwkeurig positioneringssysteem dat aanzienlijk krachtiger is dan conventionele GPS-systemen. Naast de gegevens die worden geregistreerd door LiDAR, camera, radar en ultrasoonsensoren, geeft een digitale HD-kaart een 3D-beeld van de weg en de omgeving met informatie over weggeometrie, routekarakteristieken, verkeersborden en speciale verkeersgebeurtenissen (waaronder ongevallen of wegwerkzaamheden).

Deze uiterst nauwkeurige kaart onderscheidt zich van kaarten voor reguliere navigatiesystemen door onder meer een hogere nauwkeurigheid in centimeters in plaats van meters en een gedetailleerd knooppunt- en routemodel. De kaartgegevens worden opgeslagen in backend-datacenters en voortdurend bijgewerkt. Elk voertuig slaat ook een afbeelding van de kaartinformatie aan boord op, vergelijkt deze voortdurend met de backend-gegevens en werkt de lokale dataset indien nodig bij. Dit alles maakt een stabiele en nauwkeurige positionering mogelijk dankzij een weergave van de omgeving die onafhankelijk is van factoren als schaduwen of vuile sensoren.

Een krachtige chipset in een centrale regeleenheid biedt de nodige softwarefuncties voor hooggeautomatiseerd rijden, terwijl belangrijke algoritmen redundant worden berekend als onderdeel van een moderne veiligheidsarchitectuur.

Hooggeautomatiseerd rijden op geschikte snelwegtrajecten bij druk verkeer

DRIVE PILOT maakt het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden de rijtaak aan het systeem over te dragen bij druk verkeer of files op geschikte delen van de autobaan in Duitsland (tot 60 km/h) of snelwegen in de VS (tot 40 mph). Wanneer DRIVE PILOT is geactiveerd, kan de bestuurder zich afkeren van de rijtaak en zich concentreren op bepaalde andere activiteiten3.

Mercedes Benz is het eerste automerk ter wereld dat voldoet aan de strenge wettelijke eisen van UN R157 voor een Level 3-systeem. Eind 2021 heeft de Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) de systeemgoedkeuring afgegeven op basis van de technische goedkeuringsregeling UN R157 en daarmee de weg geëffend om een ​​dergelijk systeem in principe internationaal4 aan te bieden, daar waar de nationale wetgeving dit toestaat. Dat was het startschot voor DRIVE PILOT, dat sinds mei 2022 in Duitsland leverbaar is in de S-Klasse en EQS.

1SAE-Level 3: de geautomatiseerde rijfunctie neemt bepaalde rijtaken over. Er is echter nog steeds een bestuurder vereist, die te allen tijde gereed moet zijn om de controle over het voertuig over te nemen wanneer gevraagd wordt om in te grijpen.

Voor het gebruik van de Mercedes me connect-services dient u een Mercedes me-ID aan te maken en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services.

Welke andere activiteiten van de bestuurder wettelijk zijn toegestaan, hangt af van de desbetreffende nationale verkeersregels.

ECE-contractstaten (57) incl. staten van de EU, GB, Japan, Korea, Australië

Avatar

Door patrick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.